nerum as

grunnoggravearbeid
grunnoggravearbeid
broytingservicetjenester
servicetjenester
nerum
nerummedfjelletsomnabo
kontaktoss

 


Nerum AS er et lite entreprenørfirma ved foten av Norefjell og Eggedalsfjella og det er også i tilknytning til fjellet vi hovedsakelig har vårt daglige virke. Vi bygger veier, graver ut hyttetomter og legger ned kloakkanlegg, samt alt annet hva kundene ønsker innenfor vårt fagfelt.

Kvalitet og engasjement er viktige hjørnesteiner i det arbeidet vi utfører for våre oppdragsgivere og vi vil gjerne at kundene skal være fornøyde med den innsatsen vi legger til grunn.